Any
Projecte: 2020
Superfície construïda
Habitatge:
262 m2

Pàrquing:
40 m2
Preu execució material
238.633,69 €
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
Concessió llicència
6 mesos
BAIX CONSUM sANT CLIMENT

El projecte, situat a la localitat catalana de Sant Climent de Llobregat i del qual és objecte aquesta memòria, es desenvolupa al centre històric del municipi sobre un edifici preexistent construït l’any 1957 i es tracta d’una reforma i ampliació de d’un habitatge unifamiliar. Aquesta construcció es defineix per murs de càrrega de maó vist sense aïllament, estructura de biguetes de formigó i estructura de bigues rectangulars de fusta en planta baixa i coberta a dues aigües amb estructura de fusta circular –tronc- en planta superior.

Es preveu de molt baix consum energètic i s’aplicaran mesures passives descrites en la certificació Passivhaus com a excel·lents gruixos en aïllaments, estanquitat a l’aire, eliminació de ponts tèrmics, hermeticitat i sistema de ventilació amb recuperació de calor, però no arribarà a certificar per les entitats homologades.

El programa d’habitatge es desenvolupa en dos nivells i s’adapta a les exigències de l’edifici actual, buscant maximitzar les seves possibilitats espacials, lumíniques i de confort. Per això, el projecte, que neix d’un estudi de la pre-existència i s’estructura en planta baixa (PB) i planta principal (P1), té com a primera i fonamental decisió la de situar els espais habitables i d’ús diari en P1 , permetent introduir una millor llum tant en façana davantera com en del darrere i obtenint unes millors condicions de salubritat. A més, es planteja un esquema de vida sense salts de nivell, donant resposta als requeriments de la propietat d’accessibilitat i mobilitat.

Coherent amb aquest plantejament, l’accés, tant a peu com rodat, es resol pel carrer Mig, situant-se en planta baixa, però es projecta una escala accessible i amb un sistema de cadira elevable que pugui salvar la diferència de cota amb la planta principal.

A la planta primera, l’habitatge s’amplia cap a la terrassa, mantenint el mur pre-existent, on es situarà l’habitació. La línia de façana original es retardarà al voltant de 100 cms, fins a alinear-se amb les façana del veí. Sobre el volum original, sota de la coberta a dues aigües, se situaran al saló / cuina / menjador (LKM), distribuïdor (D1), bany (B), i les escales que connectaran amb planta baixa, per al que s’obrirà el forjat. A la coberta existent s’obriran buits de finestra per introduir més llum.