Any
Projecte: 2019
Superfície construïda
Habitatge:
215 m2

Soterrani:
213 m2
Preu execució material
284.248,65 €
Contractista
HOUSE HABITAT CASA PASSIVA
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
Concessió llicència
18 mesos
PASSIV SITGES

Projecte ubicat en l’expansió nord-oest de la ciutat de Sitges, es tracta d’un habitatge unifamiliar de certificació Passivhaus Plus que es desenvolupa dins d’un entorn dibuixat per solars unifamiliars edificables encara sense construir. Des del moment inicial, l’actuació va quedar marcada per una idea d’habitatge molt clara imaginada pel client, que es va anar cisellant i orientant des del despatx.

Constructivament, el projecte s’ha vist afectat per un terreny amb roca molt dura a escasa profunditat. Aquest fet ha condicionat la posició avançada de la planta soterrani. Es tracta d’un sistema mixt amb formigó sota rasant, amb jàsseres  i murs de contenció, i entramat lleuger de fusta per la resta de plantes. L’utilització d’emprar sistema CLT (sistema de taulers contralaminats), es va descartat per economia de medis. A més, l’habitatge compa amb una instal·lació de plaques fotovoltaïques de 5,4 Kw de potència.

La parcel·la de treball, de geometria aproximada rectangular i 600 m2 de superfície, queda definida per l’accés des del costat nord-oest i una orientació al voltant dels eixos nord-oest-sud-est en el costat llarg i nord-est-sud-oest en el curt. Es decideix portar l’habitatge a aquest límit nord, on també es situa l’entrada de vianants, alliberant el gruix del solar en la seva part sud per al jardí, piscina i terrasses.

L’esquema funcional de la casa es desenvolupa en tres nivells fruit d’unes extenses peticions programàtiques. La planta soterrani es dedica a aparcament, gimnàs, celler, safareig i taller de jocs i s’il·lumina mitjançant claraboies situades al jardí i finestres a la rampa d’entrada de l’aparcament; la planta baixa ordena saló, cuina-menjador, despatx i rebost i la planta superior es dedica a habitacions i banys. La distribució interior dels espais decideix dins d’una lògica de confort, portant els espais habitables (saló, cuina-menjador i dormitoris) a les façanes sud-est i sud-oest i aquells de servei i treball (banys, despatx) a les nord-est i nord-oest . El saló es resol a doble alçada i es separa de la cuina-menjador amb un element de transició que servirà per ubicar xemeneia, maquinària i passos de conductes. Es busca establir una relació directe entre l’exterior i els espais interiors tot utilitzant el mateix tipus de paviment ceràmic. Davant de la cuina i protegit pel cos d’habitacions, que vola per sobre, se situa un gran porxo que dotarà d’un espai protegit del sol per poder gaudir dels espais exteriors a l’estiu.