Any
Projecte: 2020
Superfície construïda
Habitatge:
262 m2

Pàrquing:
40 m2
Preu execució material
238.633,69 €
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
Concessió llicència
9 mesos
PASSIV BEGUES

El projecte, situat a la localitat catalana de Begues, es tracta d’un habitatge unifamiliar amb certificació Passivhaus que es desenvolupa a la part nord del municipi, dins d’un entorn dibuixat per solars unifamiliars edificables. Des d’un primer moment i dins d’una filosofia que pretén fer realitat els desitjos i intuïcions dels nostres clients, es decideix acompanyar i orientar el promotor per poder així materialitzar els seus desitjos d’espais amplis, bones orientacions i confort tèrmic.

Volumètricament, l’habitatge es dibuixa a través d’un joc d’entrants i sortints que aporta una major complexitat a el conjunt i estableix una relació entre les visuals de les diferents habitacions, aportant intimitat als diferents usos. A més, es decideixen diferents alçades per als diferents cossos, portant el saló i la cuina-menjador- més amplis i diàfans- fins als 3,35 metres d’alçada lliure, habitacions i banys a 2,65 metres i garatge i sala d’instal·lacions a els 2,50 metres.

El sistema constructiu utilitzat en façana varia entre la cuina-menjador i estar, on s’utilitza un aïllament en llana de roca i acabat exterior en pedra, i la resta de la casa, que es construeix en SATE (sistema d’aïllament tèrmic exterior). El sistema estructural de l’habitatge es resol a partir d’un entramat lleuger pre-industrialitzat en fusta que, més enllà dels beneficis climàtics d’empremta de carboni en la seva producció, agilitza enormement el procés i aporta una enorme sensació de calidesa als espais.

La parcel·la de treball, de geometria aproximada rectangular i 1013 m2 de superfície, queda marcada per l’accés des d’un dels seus costats curts i un desenvolupament longitudinal d’orientació sud-est-nord-oest, que suposa un primer i fonamental condicionant que marca l’organització espacial. Per això, es decideix portar l’habitatge i les seves entrades a el límit nord-est, alliberant d’aquesta forma el gruix de la mateixa en la seva part sud-oest -de millors possibilitats d’il·luminació i radiació solar- per al jardí, piscina i terrasses.

Així mateix, l’esquema d’organització interior de l’habitatge es decideix dins de la mateixa lògica. Els espais habitables (saló, cuina-menjador i dormitoris) se situen a la façana sud-oest i aquells de servei (banys, safareig, garatge i accessos) es porten a la façana nord-est. Seguint una estratègia de protecció solar per a l’estiu, els dormitoris es protegeixen amb petits porxos d’ombra que bloquegen la radiació solar en els mesos càlids però permeten el seu pas en els mesos freds, i aquells de saló i cuina-menjador, que s’han portat als extrems per a una millor il•luminació, compten amb accés a àmplies terrasses i un sistema de para-sols que generen espais d’ombra d’alt confort a l’exterior.