MATERIALS

MATERIALS
LLIBERTAT CONSTRUCTIVA AMB MATERIALS ECOLÒGICS I DURADORS

La fusta atorga una llibertat constructiva sense límit, aconseguint projectes personalitzats segons l’estètica perseguida pel client, sigui aquesta més contemporània o tradicional, i permetent que altres materials tinguin el protagonisme desitjat en els seus acabats si així es desitja. A més, aquest material ofereix característiques mecàniques sorprenents, ja que es conforma en un sistema estructural integral de murs portants i forjats, amb la possibilitat de salvar grans llums, voladissos i alçades.

La fusta és actualment el material constructiu més sostenible i ecològic del mercat, amb ell podem fabricar un habitatge que no faci malbé la nostra principal llar; la terra. El seu consum no solament no és perjudicial, sinó que ajuda en la lluita contra el canvi climàtic –escalfament del planeta-.

L’obtenció de la fusta del seu hàbitat natural no genera la desforestació dels boscos, molt al contrari; les mateixes ONG ecologistes afirmen que un aprofitament sostenible i controlat dels recursos forestals és la seva única garantia de supervivència. Això és degut al fet que aquesta gestió implica la repoblació continua, i fins i tot permet que la superfície forestal creixi progressivament on ara no existeix.

Madera
Bosque

Hi trobem una sèrie de certificats forestals, com el FSC i PEFC, que garanteixen la legalitat i sostenibilitat d’aquest procés.

La certificació forestal és un segell emès per una entitat reconeguda independent on es garanteix que en la gestió del bosc compleix la legislació vigent i criteris de sostenibilitat. A més, té en compte qüestions com el manteniment de la flora i la preservació dels drets de la població local i la biodiversitat.

En el passat, la durabilitat de la fusta era molt qüestionada per la seva debilitat davant agressions externes com el foc, l’aigua o els insectes. Per sort, avui dia l’evolució tecnològica d’aquest material és tal que podem arribar a valors fins i tot més satisfactoris que els materials de construcció convencionals.

Insectes: Tota la fusta utilitzada en obra ha estat prèviament manufacturada per proveïdors especialitzats. En ella, reben un tractament tèrmic amb temperatures superiors a 70º, que cristal·litzen les molècules de midó i eviten els atacs d’insectes.

Aigua: En general, s’evita el contacte directe amb la humitat aplicant làmines impermeables entre el formigó i la fusta o bé es recobreix exteriorment amb materials impermeables a l’aigua però permeables al vapor d’aigua.