Any
Projecte: 2022
Superfície construïda
Habitatge:
180,80 m2
&#x
Preu execució material
141.242,04 €
&#x
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
BAIX CONSUM smp

El projecte, situat al municipi de Santa Mª de Palautordera, és un habitatge unifamiliar construït en estructura d’entramat lleuger de fusta, dins d’una lògica funcional, de l’aprofitament lumínic i coherent amb la geometria de la parcel·la. Es preveu de molt baix consum energètic, amb excel·lents gruixos en aïllaments, estanquitat a l’aire, eliminació de ponts tèrmics, hermeticitat i sistema de ventilació amb recuperació de calor.

La parcel·la de treball, de geometria rectangular i 556,00 m2 de superfície, se situa en un entorn de molta tranquil·litat proper al Montseny i presenta un desenvolupament lineal amb una mica de pendent a l’eix est-oest, accés pel límit sud i una bona orientació. Tot plegat, juntament amb una organització espacial que buscarà els millors assolellaments per a les estades nobles de l’habitatge, la privadesa davant dels veïns i una volumetria de desenvolupament en PB+1 suposarà el primer i fonamental condicionant que marcarà el desenvolupament del projecte.

L’esquema organitzatiu de l’habitatge es desenvolupa a dos nivells i es decideix des d’una lògica funcional que intenta donar solució als requeriments dels promotors en la millor de les solucions possibles i sota les condicions de llum i radiació solar més favorables. A la Planta Baixa s’ubicaran les estades de major activitat i moviment ia la Planta Primera les zones d’estudi i descans. Habitacions, estar i cuina-menjador es portaran a les façanes sud, mentre que espais de treball i zones humides buscaran les cares nord.