Any
Projecte: 2018
Superfície construïda
Habitatge:
162 m2

Pàrquing:
19 m2
Preu execució material
132.808,41 €
Contractista
PAPIK CASES PASSIVES
Demanda calefacció anual
Demanda refrigeració anual
Concessió llicència
11 mesos
BAIX CONSUM MORERES

El projecte se situa en el municipi català de Vilanova i la Geltrú, dins de la urbanització Santa Maria. Es tracta d’un habitatge unifamiliar de nova planta i baix consum en la qual s’aplicaran les estratègies descrites en la certificació Passivhaus, sense arribar però a notificar aquesta condició per les entitats homologades. Es desenvolupa fora de el nucli urbà de Vilanova, en un entorn residencial construït per parcel·les i habitatges unifamiliars diferents entre si. Es demana la projecció d’una casa compacta per a una família de quatre integrants.

Els promotors s’han decantat per un acabat de façana tipus SATE (sistema d’aïllament tèrmic exterior) i revestiment de fusta làrix en algunes zones. Estructuralment, forjat sanitari de formigó i reste d’habitatge amb entramat lleuger de fusta Pinus Radiata.

La parcel·la procedent d’una segregació, presenta amb una geometria quadrangular de forma trapezoïdal, un pendent que arriba en alguns punts a l’11%, superfície de solar de 464 m2 i una orientació situada al voltant dels eixos sud-oest-nord-est en el seu costat llarg i sud-est-nord-oest a el curt. L’àrea d’ocupació màxim de la parcel·la, però, condicionat per les distàncies a límits amb veïns i via pública es veu reduïda a 152 m2, el que delimita el marge d’intervenció i ens obliga a mesurar molt bé els espais de l’habitatge.

Es decideix aproximar la superfície edificada a el límit nord, on se situa el pàrquing i els accessos, i se cedeixen les façanes sud-est i sud-oest per a la construcció d’un estar, porxo i habitacions que miren a jardí i reben millor llum i radiació solar. El porxo, que dóna forma a la petició concreta de promotor, es tracta d’un element permeable que permet obrir-se i tancar-se al seu gust i el protegeix de les vistes i de vent.