Any
Projecte: 2019
Obra: 2020-21
Superfície construïda
Habitatge:
244 m2

Pàrquing:
26 m2
Preu execució material
202.134,57 €
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
Concessió llicència
8 mesos
BAIX CONSUM COLLBATÓ

El projecte se situa en el municipi català de Collbató i es tracta d’un habitatge unifamiliar de nova planta i baix consum en la qual s’aplicaran les estratègies descrites en la certificació Passivhaus, sense arribar però a notificar aquesta condició per les entitats homologades. Es desenvolupa a la part sud del municipi, dins d’un entorn residencial que queda construït per parcel·les en les que majorment s’han edificat habitatges unifamiliars. Novament en aquest projecte i en coherència amb la forma de treballar de la nostra oficina, s’acompanya i orienta el client per poder així materialitzar uns desitjos d’espais de qualitat i confort tèrmic, als quals a més es sumava la petició concreta d’una casa que en planta baixa s’estructurés a partir d’un despatx des del qual poder controlar la resta de les activitats.

El revestiment exterior segons normatives municipals es resol amb SATE (sistema d’aïllament tèrmic exterior de llana de roca. Estructuralment entramat lleuger de fusta amb un alt grau d’exactitud dimensional molt poc usual en la construcció tradicional. Això és possible gràcies al desenvolupament al despatx dels projectes amb tecnologia BIM i la fabricació assistida per ordinador CAM. Aquest sistema que agilitza enormement el procés constructiu, minimitzant els temps de muntatge en tres o quatre dies. Es redueix també l’obra humida concentrant-se en la fonamentació, en aquest cas realitzat amb forjat sanitari amb casetons plàstics tipus cavity.

El solar edificable es presenta amb una geometria pràcticament quadrangular de dimensions axb similars i una superfície de parcel·la de 808 m2. L’orientació de la mateixa se situa al voltant dels eixos nord-sud i est-oest i l’accés es desenvolupa a la façana sud, que delimita amb la via pública. Conseqüent a aquesta situació i intentant treure el màxim partit possible al nostre terreny, es decideix aproximar la superfície edificada al límit nord per alliberar un espai ampli a sud on poder situar un ampli porxo, jardí i piscina.

La distribució interior d’espais segueix el mateix principi i té com a principal condicionant l’anteriorment descrit. S’estructura en dos pisos, amb un programa que va del més públic en planta baixa (cuina, saló-menjador, despatx …) als espais de major privacitat a la planta superior (dormitoris i banys). En idea de maximitzar el benefici tèrmic, lumínic i de confort, s’orienten aquells espais d’estar (saló-menjador i habitacions) a sud i se situen els de servei i treball a nord (banys, safareig, aparcament …). També a sud i amb accés des del saló menjador se situa el porxo abans esmentat.