Any
Projecte: 2019
Obra: 2020-21
Superfície construïda
Habitatge:
244 m2

Pàrquing:
26 m2
Preu execució material
202.134,57 €
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
Concessió llicència
8 mesos
BAIX CONSUM COLLBATÓ

El projecte se situa en el municipi català de Collbató i es tracta d’un habitatge unifamiliar de nova planta i baix consum en la qual s’aplicaran les estratègies descrites en la certificació Passivhaus, sense arribar però a notificar aquesta condició per les entitats homologades. Es desenvolupa a la part sud del municipi, dins d’un entorn residencial que queda construït per parcel·les en les que majorment s’han edificat habitatges unifamiliars. Novament en aquest projecte i en coherència amb la forma de treballar de la nostra oficina, s’acompanya i orienta el client per poder així materialitzar uns desitjos d’espais de qualitat i confort tèrmic, als quals a més es sumava la petició concreta d’una casa que en planta baixa s’estructurés a partir d’un despatx des del qual poder controlar la resta de les activitats.

El revestiment exterior segons normatives municipals es resol amb SATE (sistema d’aïllament tèrmic exterior de llana de roca. Estructuralment entramat lleuger de fusta amb un alt grau d’exactitud dimensional molt poc usual en la construcció tradicional. Això és possible gràcies al desenvolupament al despatx dels projectes amb tecnologia BIM i la fabricació assistida per ordinador CAM. Aquest sistema que agilitza enormement el procés constructiu, minimitzant els temps de muntatge en tres o quatre dies. Es redueix també l’obra humida concentrant-se en la fonamentació, en aquest cas realitzat amb forjat sanitari amb casetons plàstics tipus cavity.

OPINIÓ DE LA PROPIETAT

«Des de el principi ens va agradar l’idea de construir una casa d’alta eficiència energètica, pensant en el confort i l’estalvi a futur.
El projecte ha estat portat amb molta responsabilitat, qualitat i dedicació, en primer lloc per part dels arquitectes i la empresa constructora i també per part de la resta de professionals que hi ha participat en les fases d’execució.
Com gairebé tot a la vida, una cosa es planificar i altre ben diferent es fer realitat el que s’ha pensat o dissenyat.
A la planificació participa un grup limitat de persones, mentre que a l’execució intervenen moltes mes i de diferents empreses; amb això vull dir que es primordial un bon diàleg (i canalització de la informació), enteniment i sobre tot flexibilitat.
De vegades es una sort que las coses no surtin exactament com s’ha havien pensat, les desviacions poden ser inclús millors que l’idea inicial.
Per altre banda hi han tots el tràmits necessaris per materialitzar el projecte: permisos de l’ajuntament (la consecució dels quals posa a proba la paciència del mes pacient), permisos d’abastiment de serveis bàsics com l’aigua i la electricitat (que també s’han de perseguir i batallar) …

A mesura que el projecte avança, cobra forma i tot es va solventant, el sentiment de començar a veure materialitzat el disseny es un veritable plaer.
Els detalls amb que haurem de conviure a diari van guanyant protagonisme i tots aquell altres detalls estructurals que hem hagut de modificar, encaixar i modelat durant el procés perden rellevància.
Finalment hem aconseguir construir una vivenda a la nostra mida, estupenda i molt confortable; la temperatura que es manté a l’interior a l’estiu i a l’hivern supera les nostres expectatives.
Estem molt agraïts a tots els professionals que ens han ajudat a fer del nostre somni una realitat.»

El solar edificable es presenta amb una geometria pràcticament quadrangular de dimensions axb similars i una superfície de parcel·la de 808 m2. L’orientació de la mateixa se situa al voltant dels eixos nord-sud i est-oest i l’accés es desenvolupa a la façana sud, que delimita amb la via pública. Conseqüent a aquesta situació i intentant treure el màxim partit possible al nostre terreny, es decideix aproximar la superfície edificada al límit nord per alliberar un espai ampli a sud on poder situar un ampli porxo, jardí i piscina.

La distribució interior d’espais segueix el mateix principi i té com a principal condicionant l’anteriorment descrit. S’estructura en dos pisos, amb un programa que va del més públic en planta baixa (cuina, saló-menjador, despatx …) als espais de major privacitat a la planta superior (dormitoris i banys). En idea de maximitzar el benefici tèrmic, lumínic i de confort, s’orienten aquells espais d’estar (saló-menjador i habitacions) a sud i se situen els de servei i treball a nord (banys, safareig, aparcament …). També a sud i amb accés des del saló menjador se situa el porxo abans esmentat.