Any
2018
Superfície construïda
169,95 m2
Preu execució material
177.899,04 €
Contractista
HOUSE HABITAT CASA PASSIVA
Demanda calefacció anual
12 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
9 Kwh/m2a
Baix Consum CERVELLÓ

Aquest habitatge de baix consum energètic i criteris passius se situa en el municipi de Santa Coloma de Cervelló, en un context d’habitatges unifamiliars aïllats, amb marcat pendent a llevant. La relativa altura del Serrat de la Torrassa i la seva proximitat a Barcelona atorga magnífiques vistes de la capital, amb la costa mediterrània com a teló de fons.

La duresa del terreny, amb grans blocs de pedra massissa a poca profunditat, al costat de la seva forta inclinació ascendent (40%) des del carrer d’accés, obliguen a plantejar un conjunt que penetri el mínim possible en el terreny preexistent. En concret, l’únic volum totalment excavat en el vessant és el corresponent a l’accés i aparcament a nivell amb el carrer. Des d’ell, i mitjançant escales o ascensor domèstic, s’accedeix al cos principal, de color blanc, amb les seves obertures orientades conforme a la inclinació natural del terreny i les esmentades vistes. D’aquesta manera es genera una plataforma davantera amb terrassa-piscina i es manté verge el vessant posterior.

Com a element connector entre aquests dos nivells es planteja un cos de fusta girat, que interseca el volum principal atorgant diferents perspectives en l’extrem més contemplatiu de la zona de dia (estar-estudi).

Il·luminació

El buit generat per l’escala interior estableix un diàleg intern entre planta baixa i vessant posterior, permetent que el sol travessi l’edifici diagonalment i il·lumini naturalment la zona de dia (estar-estudi-menjador-cuina) també durant les tardes.