Any
Projecte: 2021-2022
Superfície construïda
Habitatge:
330 m2

Pàrquing:
89 m2
&#x
Preu execució material
382.700,16 €
Demanda calefacció anual
<15 Kwh/m2a
Demanda refrigeració anual
<18 Kwh/m2a
BAIX CONSUM begues 3

El projecte suposa el tercer habitatge unifamiliar projectat pel despatx a la localitat de Begues. Es tracta d´una construcció novament resolta en estructura d´entramat lleuger de fusta, que dóna continuïtat a la nostra filosofia projectiva dins d´una lògica funcional, de l´aprofitament lumínic i coherent amb la geometria i topografia de la parcel·la. Sense la recerca de la certificació per desig exprés de la propietat, sí que s’aplicaran totes les mesures passives descrites per l’institut PassivHaus com a gruixos excel·lents en aïllaments, estanquitat a l’aire, eliminació de ponts tèrmics, hermeticitat i sistema de ventilació amb recuperació de calor.

La finca on es desenvolupa el projecte, de geometria quadrangular i una forta presència d’arbrat, té 927,90 m2 de superfície. S’ubica en una zona d’habitatges unifamiliars aïllats amb gairebé trànsit i tranquil, amb accés a la parcel·la al límit nord-est i desenvolupament lineal a l’eix perpendicular. Novament, l’organització espacial buscarà els millors assolellaments per a les estades nobles de l’habitatge i una adequació a la privadesa dins d’una volumetria de desenvolupament en PB+1.

Partint de les premisses dels promotors ia causa de la geometria del solar, la primera decisió suposa l’alineació de l’habitatge als límits edificables nord-oest i nord-est, alliberant així el màxim terreny possible a tota la zona sud sense que el mateix volum d’habitatge ens llenci ombra i aconseguint el màxim assolellament a les estades nobles. A partir d’aquest punt, la resta de decisions generals vénen donades per la pròpia forma i orientació de la parcel·la, el contacte de la qual amb la via al costat nord facilita el cedir la part sud al jardí i piscina, que a més és més àmplia, i relegar laccés i la posició del garatge al costat nord.