ASSAIGS

ASSAIGS
Projectes geobiologia (corrent freàtica i magnètica)

Mesura de radiacions naturals i artificials que poden debilitar la nostra salut per, d’aquesta manera, poder dissenyar conscientment des de la fase de projecte, o per rehabilitar un edifici existent.

Les radiacions naturals són provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental.

Les radiacions artificials són provocades per fonts exteriors (antenes, transformadors, WiFi, etc.) o per fonts interiors a la nostra vivenda (telèfons mòbils, ràdio-despertadors, electrodomèstics, etc.).

 

Hermeticitat a l’aire (blower door test)

La hermeticitat de l’edifici es mesura amb un assaig de Blower Door, que consisteix a crear una diferència de pressió entre interior i exterior a través d’un ventilador instal·lat normalment a la porta principal. Per complir l’estàndard Passivhaus, el resultat ha de ser inferior a 0.6 renovacions d’aire per hora en un diferencial de pressió de 50 Pa.

 

Mesures de CO2

El diòxid de carboni és un dels contaminants que més perjudiquen la salut humana, per la seva elevada presència a l’interior dels edificis (el valor màxim recomanat per als interiors és de 1.000 ppm).

 

Mesures de consum resultant

Sondes per a càlcul i anàlisi de resultats

Asesoría: Blower Door Test